/>

SON DAKİKA

"Çiftçi ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasını bekliyor"

10 Aralık 2014, Çarşamba 13:41

     


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, TBMM’de tarımdaki girdilerle ilgili gündem dışı bir konuşma yaptı. Türkiye’deki çiftçilerin perişan halde olduğunu belirten Yılmaz, “ Tarımsal girdilerden dolayı çiftçinin beli bükülüyor. Çiftçi ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasını bekliyor” dedi

 

Bugün 7 milyarı aşmış bulunan dünya nüfusunun 1 milyarı açtır ve yetersiz beslenmekte olduğunu TBMM kürsüsünden dile getiren MHP Afyonkarahisar Milletvekili Kemalettin Yılmaz, yaptığı konuşmada şunları kaydetti; “2050 yılında 9 milyarı bulması beklenen dünya nüfusunu besleyebilmek için, dünya gıda üretiminin 2050 yılına kadar %70 oranında arttırılması gerektiği Birleşmiş Milletler kaynaklarında yer almaktadır. Günümüzde dünya nüfusunu besleyecek kadar gıda üretimi yapılmasına rağmen, bazı ülkelerde açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı sorunların yaşanması, sorunun gıda üretimiyle değil, gıdaya erişimle ilgili olduğunu ortaya koymaktadır” dedi.

“GIDA YARDIMLARI ÜRETİCİLERİ ETKİLİYOR”

ABD Dışişleri Bakanı Kissenger’in; petrolü denetlersen ulusları, ülkeleri, gıdayı denetlersen insanları denetlersin diyen Kemalettin Yılmaz ,“Gıda silahtır ve bizim müzakere çantamızdaki araçlardan biridir” sözü de göstermektedir ki, emperyalist güçler açlık ve yoksulluk üzerinden, bazı ülkelerde; Ekonomik reformlar, Tasarruf tedbirleri, Önemli hizmetlerin özelleştirilmesini içeren politika gibi dayatmalarla müdahale etmektedirler. ABD ve AB gibi tarımsal üretim fazlası olan ülkeler; kendi üretim fazlalarını pazarlayabilmek için mesela Somali gibi bir çok gelişmekte olan ülkenin tarımsal sektörünü ve ekonomilerini DTÖ, İMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar kanalıyla destabilize ettikleri bilinmektedir. Bu ülkelere; “Gıda Yardımı” adı altında ücretsiz veya çok ucuz verilen tarımsal ürünler iç pazarlarda yerini aldığında, üreticiler bu fiyatlarla rekabet edemediklerinden gittikçe tarım dışı kalmakla, üretim yapamamakta, dışa bağımlılığın artarak devam etmesi sonucunda ise tüm tarımsal üretim giderek yok olmaktadır” dedi.

“DÜNYA GIDA FİYATLARI YÜKSELİYOR”

Bu anlattıklarının senaryo değil, bugün Somali ve benzeri pek çok ülkede yaşanmakta olduğunu söyleyen Kemalettin Yılmaz, “ Son zamanlarda ülkemizi de tesiri altına alan küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan, Kuraklık, sel gibi doğal afetlerin artması,  Gelişmiş ülkelerin tarımsal üretimdeki sübvanse oranlarını arttırmaları yanında ithalat ve ihracat ta korumacı politikaları,  Bazı ülkelerin gıdaya olan taleplerinin artması, Tarımsal girdi maliyetlerinin sürekli olarak yükselmesi, Tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması gibi birçok etken, dünya gıda fiyatlarını etkilemektedir. Gıda fiyatlarının artması, geri kalmış ve gelişmekte olan birçok ülkede açlığı tetikleyen önemli faktörlerden biridir” dedi.

“TARIM SEKTÖRÜNDE CİDDİ SORUNLAR VAR”

Gelişmiş ülkeler dünya siyasetinde gıdayı bir “silah” olarak kullanmaktan çekinmemektedirler diyen Kemalettin Yılmaz, “Ülkemiz de dünyadaki bu gelişmeler ve politikalara ayak uydurabilmesi ve dünyada en stratejik meta haline gelen gıda üretiminde kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra dünya piyasalarında da rekabetçi bir konuma gelmek durumundadır. Ülkemizde nüfusun yaklaşık üçte biri, geçimini stratejik önemi her geçen gün artan tarımdan sağlamaktadır. Ülkemizin Gayri Safi Milli Hasıla açısından dünyada yedinci sırada olduğu ifade edilse de; tarım sektörünün çok ciddi yapısal sorunları sebebiyle potansiyelinin çok gerisinde kaldığı bir gerçektir. Bunun içindir ki; ithal ham yağa, ithal yem ham maddesine, ithal tohumlara mahkum oluyoruz. Zaman zaman da kurbanlık ve saman bile ithal etmek zorunda kalıyoruz” dedi.

 “ÇİFTÇİLER ÖTV VE KDV’NİN KALDIRILMASINI BEKLİYOR”

Yapısal sorunlar yanında üretimimizi olumsuz etkileyen en önemli sorunlardan biri tarımsal girdi fiyatlarının çok yüksek olmasıdır diyen Kemalettin Yılmaz, “ Çiftçi perişandır. Tarımsal girdiler, yani; mazot, gübre, ilaç, tohum, fidan, fide, yem, sulama da kullanılan elektrik fiyatları çiftçinin belini bükmüştür. Dünyanın en pahalı mazotunu kullanan Türk Çiftçisinin pek çoğu hububatını bu sene gübresiz ekmek zorunda kalmıştır. Bu da ürünü ve verimi olumsuz etkileyecektir. Gelişmiş ülkelerin çiftçilerine, üreticilerine vermiş olduğu desteğin dörtte birini bile esirgediğiniz çiftçilerimiz bu girdilerden hiç olmazsa ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasını bekliyor. İktidara gelmeden önce söz verdiniz… Tutmadınız. Denizcilik sektörüne ucuz mazot verdiniz, çiftçinin traktörüne, biçerdöverine, sulama motoruna, patpatına ucuz mazot neden vermiyorsunuz? Yoksa evlatlarınızın tarım sektörüne girip traktörcüklerinin olmasını mı bekliyorsunuz? Gemiciklere nasıl ucuz mazot verdiyseniz çiftçimizde tarımsal üretimde ucuz mazot almak istiyor. Bu çiftçimizin en tabi hakkıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.(medyaafyon.com)..  
Son Eklenen Haberler