GAZETEMİZ YAZARI ADİL GÜLMEZ...

5 Nisan 2012, Perşembe 16:32

     

Çalıştaydan yeni bir ders çıktı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği’nin düzenlediği “Din Eğitiminde Dkab Dersinin Rolü” çalıştayından yeni bir ders çıktı. Sonuç bildirgesinde de belirtildiği gibi, okullarımızda Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinin yanında bir de “Din Bilgisi ve Eğitimi” dersi verilmesi istendi. İGEDER’in organizesiyle derneğin Bulgurlu/Üsküdar merkezinde toplanan çalıştaya, M.Ü. Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Saim Kılavuz, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mustafa Öcal, Konya Üniversitesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği başkanı Prof. Dr. İbrahim Coşkun Anadoludan gelen Dkab öğretmenleri, ilahiyatçılar ve İstanbuldan çeşitli okullardan öğretmenler iştirak ettiler. Yard. Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş İgeder adına yaptığı açılış konuşmasında ilginç anekdotlar aktardı. Son günlerde gerçekleştirdiği Avrupa seyahatinde edindiği izlenimleri aktarırken, günümüzde artık “tüketim dini”nin gündeme geldiğini vurguladı. Prof Dr. Mehmet Zeki Aydın, çalıştay öncesinde verdiği konferansta şöyle dedi: “ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri Cumhuriyet tarihimizde “din” adına yapılan en faydalı işlerden biridir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi zorunlu olarak okutulmaya devam edilmelidir. Bu dersi zorunlu olmaktan çıkarıp seçmeli hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetlerden biridir.” Aydın’ın konferansından sonra, çalıştay guruplarının müzakerelerine geçildi. Öğle yemeği ve namaz için verilen aradan sonra Adil Gülmez’in başkanlığında gerçekleştirilen oturum hararetli tartışmalara sahne oldu. Müzakere gurupları adına ilk sözü alan Prof. Dr Saim Kılavuz, dkab dersinin okutulmasında inanç guruplarının da dikkate alınmasının önemini vurguladı. İkinci gurup adına söz alan Yard. Doç Dr. Mustafa Öcal ise, Anayasanın 24.maddesine göre zorunlu olarak verilen din kültürü dersinin ilköğretim birinci sınıftan itibaren verilmesinin zaruretini belirtti. Prof. Dr İbrahim Coşkun ise din kültürü dersinin işlenişini ele alarak konuların soyut olduğunu, Kur’andaki gibi “temsili” anlatım metodunun uygulanmasını önerdi. Katılımcıların sık sık söz aldığı bu bölümden sonra son oturum Mahmut Aytekin’in başkanlığında yapıldı. Sonuç bildirisinin hazırlanmasından sonra yoğun geçen bir günün hasılası olarak Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisinin zorunlu olarak okutulmasının yeterli gelmediği, kişilere yeterli gelecek bir din bilgisi için seçmeli “Din Bilgisi ve Eğitimi” dersinin uygulamasına geçilmesinin şart olduğu belirtildi.


..  
Son Eklenen Haberler