DESTEKLEMEDE KIRSAL ŞARTI KALDIRILDI

8 Aralık 2012, Cumartesi 15:12

     

DESTEKLEMEDE KIRSAL ŞARTI KALDIRILDI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, önceki çağrı dönemlerinde süt ve besi çiftliği kurulumu veya modernizasyon desteklerinde kırsal alanda yani nüfusu 20 bin altında olan yerleşim yerlerinde kurulma şartını ortadan kaldırdı.

Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlar için hibe desteklerini yöneten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 23 Kasım 2012 tarihinde yayınladığı 8.Başvuru Çağrı İlanında köklü değişiklikleri uygulamaya koydu. Konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Metin Şehitoğlu, yapılan değişiklikleri açıkladı. Önceki çağrı dönemlerinde süt ve besi çiftliği kurulumu veya modernizasyon desteklerinde kırsal alanda yani nüfusu 20 bin altında olan yerleşim yerlerinde kurulma şartı bulunuyordu. 8. Başvuru Çağrı Dönemiyle birlikte bu başvuru şartı kaldırıldı. Şehitoğlu, bu şartın kaldırılmasıyla artık Afyonkarahisar Merkez, Sandıklı Merkez, Dinar Merkez ve Bolvadin Merkez sınırları içerisindeki yatırımların, diğer başvuru şartlarını sağlayarak başvuru yapabilmelerine olanak sağladığını kaydetti. Traktör alımı destek kapsamında Önceki çağrı dönemlerinde traktör satın alınması desteklenmeyen yatırımlar arasında yer almaktaydı. 8.Başvuru Çağrı Dönemiyle birlikte 82KW gücü geçmeyen traktör alımları desteklenen yatırımlar arasına girdi. Süt üreten işletmelerde büyükbaş için daha önce 100 sağmal süt ineği olan başvuru şartı 120 sağmala çıkartıldı. Şehitoğlu, bu üst sınırın sağmal kapasitesiyle ilgili olduğunu, çiftlikteki sağmalların buzağı ve dişilerin üst sınıra dahil olmadığını belirtti. Küçükbaş süt çiftliklerinde daha önce 300 sağmal koyun veya keçi olan üst sınır 500 sağmal koyun veya keçiye yükseltildi. Kombina yatırımları destekleniyor Önceki çağrı dönemlerinde kombinalar aynı başvuru çağrı dönemi için ya kesimhane ya da et işleme yatırımları için başvuru yapabiliyordu. 8. Başvuru Çağrı Dönemiyle birlikte artık kombina olarak başvuru yapabilecekler. IPARD Programında yapılan değişiklikle aynı dönem içerisinde hem kesimhane hem de işleme yatırımları için hibe desteğine müracaat imkanı sağlanmış oldu. Geçmiş çağrı dönemlerinde broiler (et tavukçuluğu) kümeslerinde kapasite üst sınırı dönem başına 20 bin adetle sınırlıydı. Yapılan değişiklikle broiler (et tavukçuluğu) üst sınırı dönem başına 50 bin adete yükseltildi. İşletme büyüklüğü sınırı değiştirildi Süt Toplama Merkezleri için daha önce günlük 10-70 ton kapasite aralığında olması şartı yer almaktaydı. Yapılan değişiklikle 10 ton’luk alt sınır kaldırıldı. Şehitoğlu, bu değişiklikle alt sınır olmadan günlük 70 ton kapasite büyüklüğüne kadar her kapasitedeki Süt Toplama Merkezlerinin diğer başvuru şartlarını sağlayarak yatırımları için hibe desteğine müracaat edebileceklerini bildirdi. Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi başlığı altında yer alan el sanatları (taş işçiliği, kilimcilik vs.), yerel ürünler (Afyon lokumu, Manda Yoğurdu vs.), kırsal turizm ve bu tedbirdeki diğer yatırım alanlarında daha önce en fazla 10 kişi olan çalışan sayısı 50’ye; daha önce en fazla 1 milyon TL olan işletme cirosu en fazla 5 Milyon TL’ye yükseltildi. Arıcılık, süs bitkileri ve turizmde değişiklik Arıcılık alanındaki yatırımlarda daha önce 200 kovan olan üst limit 500 kovana yükseltildi. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde daha önce0.2 haolan örtü altı büyüklüğü1 ha; daha önce 1ha olan açık alan büyüklüğü 2ha olarak değiştirildi. Kırsal turizm kapsamındaki konaklama tesislerinde daha önce en fazla 15 yatak olan konaklama kapasitesi en fazla 25 yatak kapasitesi olarak değiştirildi. Kültür balıkçılığı üretim tesisleri için daha önce en fazla yıllık 50 ton olan üretim kapasite sınırı değişiklikle yıllık en fazla 200 ton olarak değiştirildi. Bütçe alt tedbirlere bölünmeyecek 8. Başvuru Çağrı Dönemiyle birlikte IPARD Programında yapılan değişiklikle bütçenin tedbirler bazında belirlenmesi, alt tedbirlere bölünmemesi ilkesinin kabul edildiğini belirten Şehitoğlu; “Daha önce örneğin et işleme tesisleri ve kesimhaneler için ayrı ayrı bütçeler söz konusuydu ve IPARD Programında işleme tesisleri için çok düşük bütçeler öngörülmüştü. Kesimhane kalemindeki bütçe de işleme yatırımlarına aktarılamıyordu. Bütçenin tedbirler bazında belirlenmesiyle bu gibi problemler de ortadan kaldırıldı.” Dedi. En büyük bütçe bu ilanda Şehitoğlu, 8. Başvuru Çağrı İlanı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun, önceki çağrı ilanlarıyla kıyaslandığında en büyük bütçeyi açıkladığını söyledi. Şehitoğlu; “Bu doğrultuda tarımsal işletmeler için (süt ve et üreten) 125.268.808 Euro, işleme tesisleri için 83.020.883 Euro ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi tedbiri için 86.844.694 Euro olmak üzere toplam olarak 295.134.385 Euro’luk (yaklaşık 680 milyon TL) hibe bütçesinin kullandırılabilme imkanı olacaktır” dedi. Pürüzler ortadan kaldırıldı Şehitoğlu, önceki çağrı dönemlerinde yatırımcılar ve ilgili vatandaşlardan aldıkları geri bildirimleri sürekli olarak Kurum Merkezine ilettiklerini ve bu doğrultuda sürdürülen çalışmalar neticesinde, 8. Başvuru Çağrı Dönemi öncesinde, IPARD Programında başvuru sahiplerini ve potansiyel yatırımcıları rahatlatacak bu düzenlemelerin gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan değişikliklerle daha önce başvuru yapması mümkün olmayan Afyon il merkezi ve Sandıklı, Bolvadin, Dinar ilçe merkezlerindeki süt ve besi çiftliği kurmak isteyen tarımsal işletmelerin de artık hibe desteğine başvurabileceğini belirtti. Son başvuru 15 Ocak Şehitoğlu, artık kombinaların da entegre tesis olarak proje hazırlayabileceklerini ve diğer yatırım alanlarında da değişen limitlerle hibe desteklerine çok daha fazla sayıda kişi ve tüzel kişiliğin başvuru yapma imkanına kavuştuklarını ifade etti. 8.Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında başvurular 17 Aralık 2012 tarihi saat 09.00’dan itibaren, İl Koordinatörlünde kabul edilmeye başlanacağını bildiren Şehitoğlu, başvuruların son teslim tarihinin 15 Ocak 2013, saat 21.00 olduğunu söyledi. Şehitoğlu, bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceğini ekledi.


..  
Son Eklenen Haberler