/>

SON DAKİKA

2 - 9 ARASI MEVLANA HAFTASI KUTLANDI

9 Aralık 2011, Cuma 11:40

     

Her sene, 2 ile 9 aralık arası Mevlana haftası olarak kutlanıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleri, `Kim olursan ol, yine gel`, `Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol` vecizleri ve dini İslam`a büyük hizmetleriyle tanınan büyük ilim adamı 30 Eylül 1207 yılında, bugünkü Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğan Mevlana Celaleddin i Rumi hazretleri, bütün ömrünü İnsanların huzur ve saadetini sağlamaya harcadı. Babası Bahaeddin Veled, onun hayatındaki göçü başlatır. Nişapur, Bağdat,Mekkei Mükerreme Medine-i Münevvere, Şam, Haleb, Erzincan ve sonunda Larende yani Karaman iline yerleşti. Sultan Alaaddin Keykubat`ın ricasıyla Konya`ya göçtüler. Yüzlerce kıymetli ilim adamından, arının çiçeklerden bal toplaması gibi, kıymetli bilgiler devşirdi. Dünya malını ve sevgisini elinin tersiye savuşturdu. Üstün bir edep timsali olan Mevlana hazretleri, bütün insanlığı kucaklayacak şekilde kendini İnsanların eğitimine ve hizmetine hasretti. Hayatını, `Hamdım, piştim, yandım` sözleri ile özetleyen Mevlâna Celaleddin-i Rumi hazretleri, 17 Aralık 1273 pazar günü ebedi aleme göçtü. O, vefat gününe, düğün günü diyordu… Düğün günü manasına gelen Şeb-i Arus. Ve O, Şeb-i Arus`ta, çok sevdiği Mevla`sına kavuştu. Mevlana Celaleddin-i Rumi İnsan düşüncesine yepyeni bir mesaj veren ve İslam düşünürlerinin fikir sistemlerini, inanç akidelerini ruh, akıl ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi, müstesna yüce bir varlık, ilahi bir ışık, manevi bir güneş, Muhammed Ali’nin bendesidir. Bugüne kadar gönüller tutuşturan ve bundan sonra da insanı etkilemeye devam edecek olan Veli, kutup, pir, insan-ı kâmil, büyük şair gibi sıfatlarla isimlendirilen bu büyük insan hepimize ışıktır. Gönüller sultanı Hz. Mevlana aşkın kemalidir; ama yalnız aşkın mı? Hayır, O tüm güzelliklerin kemalidir, ilmin de hikmetin de, aklın da… O’nun insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj Aşk, Sevgi ve Birliktir. O, bir veli hüviyetiyle gönüller coşturmuş, bir pir, bir mürşit olarak insan kalbini saflaştırmış, bir bilgi kaynağı olarak insan aklını nur ile yıkamış, akıl ve gönülleri kirden kurtarmış, gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin temsilcisi olmuştur. Onun içindir ki hangi âlim Mevlana’yı tanısa yücelmektedir. O’nun yoluna gönül koyan herkes kemale, sevgiye, insanlığa, bilgeliğe, hoşgörü ve yüksek ahlaka ulaşmaktadır. O, hiç bir şeyi inkâr etmez ama her şeyi birler, bütünleştirir ve sevdirir. O, kimseyi ayrı görmez. Çünkü O, her şeyin Allah’ın zuhuru ve tecellisi olduğunu bilir ve bunu insan gönlüne ve insana hal olarak yansıtır. Mevlana aziz ve yüce bir üstad’dır. Tek başına bir sistemdir, bir hayat ve bir düzendir. Ahlakı, ilmi, hikmeti, sevgisi, aklı, tavrı, idraki, davranışları ve he rşeyi ile yüceliği öğreten bir HAL ABİDESİ’dir. Peygamber-i zişan’ın gerçek temsilcisi, aşkın ve aklın en yüksek öğesi ve gerçeğidir. “İnsan yaratılmışların en şereflisidir” düsturuyla her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlana sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür. HZ. MEVLANA’YA GÖRE İNSAN Hz. Mevlana’da insan, ölümlü ile ölümsüzü, iyi ile kötüyü, ilahi ile beşeri benliğinde toplayan bir birleştiricidir. İnsan ölümsüzlüğün, ölümlü beden içinde tekamül seyrini yaşamak için bu alemdeki görünümüdür. İnsan varlık ağacının meyvesidir. Bir rubaisinde şöyle seslenir: “Suret suretsizlikten meydana geldi. Varlık peteğini ören arıdır. Arıyı vücuda getiren, mum ve petek değildir. Arı biziz, şekil ve çokluk sadece bizim imal ettiğimiz mumdur. Şekil ve cisim bizden vücuda geldi. Biz onlardan değil; şarap bizden sarhoş oldu, biz şaraptan değil.” Hz. Mevlana varlığın özü, yani yaratıcı kudretle insanın özünü birleştirmiştir. İnsanın şeref ve yükümlülüğü, zevki ve çilesi işte bu birlikten kaynaklanmaktadır. Bu birlik insanı varlığın gayesi yapmıştır. Varlık, anlamını insanla kazanır. Yaratıcı eserini insanla seyreder, zira insan hakkın gözü ve aynasıdır.


..  
Son Eklenen Haberler