İSLAM ÜLKELERİ SU İÇİN SUYUN YANIBAŞINDA TOPLANDI… İİT SU VİZYONU KABUL EDİLDİ…

11 Mart 2012, Pazar 14:16

     

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri 5-6 Mart 2012 tarihlerinde su için suyun yanıbaşında, İstanbul’da “İslam İşbirliği Teşkilatı Su Konularından Sorumlu Bakanlar Konferansı”nda bir araya geldiler. Konferansın değerlendirmesine yönelik bir basın toplantısı düzenleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU, çoğu bakan düzeyinde 32 Üye Ülkeden, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğinden, Gözlemci ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan yüksek düzeyde katılım sağlanan toplantıda önemli kararlar alındığını ifade etti. Üye ülkeler konferansta, Dünya Su Konseyi gibi küresel organizasyonlar dışında bu ölçekte bir örneği bulunmayan İİT Su Vizyonu’nu kabul etti. Toplantı oturumlarında, su konularında üye ülkelerin karşı karşıya olduğu zorluklar ele alınarak ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde işbirliği ve koordinasyona acil ihtiyaç duyulduğun altı çizildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel EROĞLU, bilgi ve tecrübe paylaşımı ve kapasite oluşturmaya ilişkin işbirliğinin desteklenmesi, veri alışverişi, ortak projeler ve eğitim programlarının öneminin vurgulandığı konferansta kabul edilen İİT Su Vizyonu’nun üye ülkeler arasında su konuları üzerinde işbirliği ve yardımlaşma için temel oluşturmasını ümit ettiğini ifade etti. Suyun temel ihtiyaçlardan biri olarak bir insan hakkı olduğunu belirten Prof. Dr. Veysel EROĞLU, “Su, hayat kaynağı olduğu kadar kalkınmanın da lokomotifidir. Her ülkenin su ile alakalı farklı problemi var. Misal olarak Somali susuzlukla karşı karşıyayken, Bangladeş sellerle boğuşuyor. Bu sebeple meselelerin ülkelere göre tek tek ele alınması gerekiyor. Ayrıca kapasitesi yeterli olan ülkelerin ihtiyacı olanlara yardım etmesi de büyük önem taşıyor. Bunun için bir fon oluşturulması konusunu da görüştük. Sonraki toplantılarda daha ayrıntılı ele alacağız. Biz Türkiye olarak yeterli tecrübeye sahibiz ve paylaşıma da açığız.” diye konuştu. Toplantıda kabul edilen İİT Su Vizyonu ve toplantı kararlarının Marsilya’da yapılacak olan 6. Su Forumu’na aktarılacağına söyleyen Prof. Dr. Veysel EROĞLU, neticelerin değerlendirilmesi için 2014 yılında üçüncüsü yapılacak olan İstanbul Su Forumu öncesinde veya sonrasında bir toplantı düzenlenmesi üzerinde prensipte anlaşıldığını ifade etti. İslam İşbirliği Teşkilatı Su Konularından Sorumlu Bakanlar Konferansı’nda alınan kararlar şu şekilde özetlenebilir: 1. Su alanında işbirliği için bir çerçeve çizen “İslam İşbirliği Teşkilatı Su Vizyonu Belgesi” oybirliği ile kabul edilmiştir. 2. Üye Devletler arasında, bilgi değişimi ve paylaşımı, araştırmada ortak faaliyet yürütme, politika ve yönetimi destekleme, kapasite geliştirme, uzmanlık forum ve konferanslarının tertip edilmesine karar verilmiştir. 3. Su ihtiyacı ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimi konularında, her derecede ortaklık ve işbirliğine dayanan entegre su kaynakları yönetimi konusu üye ülkeler tarafından taahhüt edilmiştir. 4. Suyun akılcı kullanımını destekleyici program ve politikaları güçlendirmek amacıyla, üye ülkeler arasındaki bütün ortaklıkları teşvik etmeye ve ulusal projeleri hayata geçirmeye karar verilmiştir. 5. Üye Devletlerde su konularında yakın işbirliği sağlamak için bu devletlerde odak noktaları belirlenmesine karar verilmiştir. 6. Uluslararası su forumlarında İslam İşbirliği Teşkilatı Su Vizyonu Belgesinin yansıtılmasının önemi ifade edilmiştir. 7. Bu kararlar doğrultusunda İİT Genel Sekreterliği’nden gerekli adımların atılması istenmiştir.


. 
Son Eklenen Haberler