ZAFER KALKINMA AJANSI N'DA 14 PROJE...

22 Mart 2012, Perşembe 16:17

     

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 9 Aralık 2011 tarihinde başlatılan ve 24 Şubat 2012 tarihinde başvuruları son bulan Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP) kapsamında başvurusu alınan projelerin ön incelemesi tamamlandı. Ajansa sunulan 91 projeden 14'ü ön inceleme aşamasını geçemeyerek elendi. Proje başına 100.000 TL ile 750.000 TL arasında hibe desteği sağlanacak olan Programa toplam 91 proje başvurusu alınmıştı. Ajans uzmanlarından oluşan ön inceleme komisyonu tarafından başvuru rehberlerinde yer alan kıstaslara göre yapılan ön inceleme sonucunda 91 projeden 14’ü ön incelemede elendi. Elenen projelerin il bazında dağılımına bakıldığında Afyonkarahisar’dan 5, Kütahya’dan 4 ve Manisa’dan 5 projenin ön inceleme aşamasında elenmiş olduğu görülmekteyken; Uşak'tan gelen projelerin tamamı ön inceleme aşamasını geçti. Ön inceleme aşamasını geçen projelerin sayısına bakıldığında %85’lik bir başarı oranı sağlanmış olması, Programın Bölgemizdeolumlu getirileri olacağına dair önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Bundan sonraki aşamada, ön incelemeyi geçen projeler ülke genelinden seçilen bağımsız değerlendiricilere sevk edilecektir. Proje değerlendirme alanında uzman ve en az 5 yıl tecrübeli bağımsız değerlendiriciler tarafından başvuru rehberlerinde yer alan kriterlere göre projeler puanlandırılacak ve başarılı projeler listesi oluşturulacaktır. Bağımsız Değerlendirici değerlendirmelerinin tamamlanması ve başarılı projelerin Yönetim Kurulunca onaylanarak açıklanmasının Haziran ayını bulacağı tahmin edilmektedir. Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı bir “küçük ölçekli altyapı” programı niteliğinde olup Zafer Kalkınma Ajansı tarafından ilk kez uygulanmaktadır. SÜKAP ile bölgemizdeki hava, su ve toprak kirliliklerinin önlenmesi; doğal kaynakların etkin, rasyonel şekilde kullanılması ve sürdürülebilir çevre için yeni altyapı inşası veya iyileştirmelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program ayrıca bölgenin rekabet gücünü artırıcı diğer çalışmaları da destekleyecektir. Programın Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizden oluşan TR33 Bölgesi’nde önemli altyapıları hayata geçirerek çarpan etkisi ile uzun vadede bölge kalkınmasında etkin sonuçlar doğurması beklenmektedir.


.  
Son Eklenen Haberler