İZİNSİZ SÜT TOPLANMAYACAK

25 Aralık 2012, Salı 15:17

     

İZİNSİZ SÜT TOPLANMAYACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, süt sorunlarının çözümü konusunda düzenlenen toplantıda alınan doğrultusunda süt toplama araçlarının plakalandırılıp takip altında tutulmasına ve izinsiz süt toplama yapılmasına müsaade edilmemesine karar verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, başkanlığında ilimiz süt sektörünün sorunları, çözüm yolları, sütte kalitenin artırılması ve hijyen konularında bir toplantı düzenlendi. SÜT TOPLAMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ KONUSU TARTIŞILDI Süt birlikleri başkanları, damızlık yetiştiricileri birliği temsilcileri ile tarımsal amaçlı kooperatif başkanları ve üreticilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Afyonkarahisar ilimizde çözüme kavuşturulması gereken ciddi sorunlardan biri olan özellikle sütün çiftlikten işlenmesine kadar sağlıksız toplanması, nakli ve muhafazasının iyileştirilmesi konusunda yapılması gerekenler tartışıldı. SÜT TOPLAMA ARAÇLARI PLAKALANDIRILACAK 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”, “Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği” ve “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” in anlatıldığı toplantıda yöreyi iyi tanıyan ve bu işte tecrübeli birlik başkanlarından ve sektör temsilcilerden altı kişilik bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon üyelerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından bölgenin süt potansiyeli, toplama merkezlerinin konumları ve nakil araçları hakkında bir hafta içinde bilgi hazırlamaları istendi. Toplantıda tartışılan ilimizin çiftçileri tarafından üretilen sütün uygun şartlarda toplanması, muhafazası ve nakli konularında mutabakat sağlandı. Buna göre öncelikli olarak toplantıda alınan İl Hıfzıssıhha kararları acilen uygulamaya gidilmesine, toplama merkezleri onay belgesi almak için modernizasyon yapacak ve süt toplama araçları plakalandırılarak takip altında tutulmasına, izin almadan süt toplamasına müsaade edilmemesine karar verildi.


..  
Son Eklenen Haberler