YILMAZ çiftçilere destek istedi

29 Ocak 2015, Perşembe 10:30

     


Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Kemalettin Yılmaz, TBMM’ de 653 sıra sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’yla ilgili söz aldı.


Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Kemalettin Yılmaz, TBMM’ de görüşülmekte olan tasarı üzerine yaptığı konuşmada, çiftçi ve besicinin sıkıntıları, atama bekleyen ziraat mühendisleri, veteriner hekimleri ve hazine arazilerini gündeme taşıdı. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker’in de hazır bulunduğu genel kuruldaki görüşmeler oldukça hararetli geçti. Milletvekili Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada:


“İSTERSENİZ BUYRUN BERABER GİDELİM”
Tarım, gerçekten stratejik önemi haiz bir sektör ama ne var ki Türkiye'de hâlâ daha önemi kavranılmamış olan bir kavram zira tarıma yeteri kadar önem verilmiyor. Hele, özellikle, çok sevinmiştik, bir veteriner hekim arkadaşımızın Tarım Bakanı olmasından gerçekten umutlanmıştık ama gelinen noktada maalesef dağ, fare doğurdu. Zira 1983 yılından beri Tarım Bakanlığında çalışan ve yirmi beş yıl Tarım Bakanlığında bilfiil görev yapmış olan bir insan olarak geçmişe de şöyle baktığımda, 1980'den sonra tek veteriner hekim Tarım Bakanı var ama -1980'den öncesini hatırlamıyorum beklenilenlere cevap vermemiştir Sayın Tarım Bakanı. Buraya geldiğinde âdeta tozpembe bir dünya çizmiştir. Ancak, Sayın Bakanım, biraz evvel Sayın Bal'a dediniz "İsterseniz beraber gidelim." diye.


“BAKANIM, GÜLÜYORSUNUZ AMA ESEFLE KINIYORUM”
Bir tebdili kıyafet yapalım, buradan Polatlı'ya, Polatlı'dan Emirdağ'a, Bolvadin'e, Çay'a, Konya Ovası'na kadar inelim, çiftçi ne söylüyor, üretici ne söylüyor, besici ne söylüyor, süt üreticisi ne söylüyor, onların nezdinde Tarım Bakanı ve Mehdi Eker'in kredisi ne kadar isterseniz bir ölçelim. Var mısınız buna Sayın Bakanım? Gerçekten yürekler acısı bir durum. Üreticiyi sevmeyebilirsiniz, üreticiye sayın bakanlar gibi veya başbakanlar gibi "Gözünü kara toprak doyursun." diyebilirsiniz, "Ananı da al, git." diyebilirsiniz ve "Mademki para kazanmıyorsunuz neden üretiyorsunuz?" diyebilirsiniz, diyorsunuz zaten ve bu konular, bu ifadeler Türk siyasi tarihine, Türk tarımına kara bir leke olarak zamanınızda gelmiştir. Ama yine bu dönemde, veteriner hekim bir Tarım Bakanının olduğu bir dönemde canlı hayvan ithalatı, tabiri caizse, canlı kurban ithalatı, saman ithalatı gerçekleşmiştir. Gerçekten, Sayın Bakanım, gülüyorsunuz ama esefle kınıyorum. Ve öyle bir şey söylüyorsunuz ki bir sürü ziraat mühendisi Tarım Bakanlığında görev almak istiyor, bir türü veteriner hekim, gıda mühendisi, su ürünleri mühendisi Tarım Bakanlığında görev almak istiyor ama siz âdeta olayı oyalıyorsunuz, insanlarımızı oyalıyorsunuz. "Maliye Bakanlığından kadro istedik, kadro verilirse bu atamalar yapılacak." diyorsunuz. Biraz evvel ifade ettiğiniz rakamlar da gerçekten çok gülünçtür, beklentiye cevap vermemektedir. Bunun yanında, ziraat teknisyenleri, veteriner sağlık teknikerleriyle de bu Bakanlığın hizmetleri yürütülmektedir. Buradan da, bu kürsüden onların da hakkını iade etmek gerekir.


“ÇİFTÇİMİZİ YOK FARZ ETMEYİN, ÇİFTÇİMİZ SABREDİYOR”
Sayın Bakanım, Tarım Bakanlığında hizmetler aksamaktadır, bunun farkında mısınız? Ya gelen haberler, gelen bilgiler size yanlış geliyor veya ulaştırılmıyor. Lütfen bunlara bir dikkat edin. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına… Ki Bakan olarak yaptığınız tek icraat var, Bakanlığın adını ve logosunu değiştirmek. Milyarlarca lira masrafa sebep oldunuz ama hizmetlerde gerçekten çok ciddi aksamalar var. Üretici perişan, çiftçi perişan, besici perişan, girdi maliyetleri almış başını gidiyor ama sizler buraya gelip tozpembe bir dünya, tozpembe bir Türkiye gösteriyorsunuz. Çiftçimizi yok farz etmeyin, çiftçimiz sabrediyor. İnan ki sabrının da sonuna geldi, âdeta bıçak kemiğe dayandı. Gelin, bu insanlarımızın problemlerini hep beraber çözelim. Çözmezsek inan ki onlar size gereken dersi önümüzdeki süreçte mutlaka vereceklerdir. Zira ben sağduyusuna da hayranım, onların sabrına da hayranım değerli milletvekilleri. Tarımın neresinden tutsak gerçekten dökülüyor. Hayvancısından üreticisine, çiftçisinden besicisine kadar, seracısından biraz evvel gündeme geldi narenciyecisine kadar dökülüyor. Kayıtlar normal tutulmuyor. Biraz evvel Manisa Milletvekili arkadaşımız dile getirdi, çiftçi kayıt sistemlerinde çok ciddi problemler var. Belgelerini veren insanlara hâlâ ödemeleri yapılmadı.


 “ATAMA BEKLEYEN PEK ÇOK ZİRAAT MÜHENDİSİ VAR”
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekten çiftçi ve üretici birlikleri için konuşuyoruz ama maalesef, hepimizin bildiği gibi, mızrak çuvala sığmıyor, güneş balçıkla sıvanmıyor, çiftçi, üretici perişan vaziyette. Çiftçi, üretici olacak ki çiftçi birliklerinden, üretici birliklerinden bahsedilebilecek. Sayın Bakanım, size bir teklifim var. Muhalefet de Cumhuriyet Halk Partisi de Milliyetçi Hareket Partisi de bu atamalarla ilgili olarak sizin yapacağınız iş ve icraatlara destek veriyorlar. Bu Maliye Bakanı hangi partiden? Ben biliyorum ki Milliyetçi Halk Partisinden değil, Cumhuriyet Halk Partisinden de değil, Adalet ve Kalkınma Partisinden. Sizin gücünüz yetmiyorsa biz de destek verelim tüm muhalefet olarak, gelin bu 2 bin sayısını ihtiyacınızı görecek sayıya çıkartalım, ne dersiniz Sayın Bakanım? Ancak gülüyorsunuz, teşekkür ederim. Diğer bir teklifim var. Atama bekleyen pek çok ziraat mühendisi var, veteriner hekim var, teknikerler var, su ürünleri mühendisleri, gıda mühendisleri var, peyzaj mimarları var. Bir de devletimizin sahip olduğu milyonlarca dekar boş, tarıma uygun devlet yani hazine arazileri var. Gelin müeyyidelerini koyalım hep beraber, bu hazine arazilerini, bu atama bekleyen ziraat mühendislerine, veteriner hekimlere belirli bir prosedür karşılığında tahsis edelim. Hem bu araziler imara açılma gibi bir tehlikeden kurtulmuş olurlar hem de tarıma ciddi bir destek verirler, katma değer sağlarlar hem istihdam artar hem de üretim artar. Bu teklifimi de buradan huzurlarınızda paylaşmak istiyorum.


“GIDA TERÖRÜ TÜRKİYE'DE ORTALIKTA KOL GEZİYOR?”
Sayın Bakanım, "Hizmetler aksamıyor." diyorsunuz ama sadece birkaç örnek vereceğim veteriner hekim olmanız münasebetiyle. Hizmetler aksamadığı için mi aşılama ve küpeleme çalışmalarını özelleştirme gereği hissediyorsunuz? Hizmetler aksamadığı için mi merdiven altı üretime hâlâ engel olamadınız? Hizmetler aksamadığı için mi gıda da yeterli denetimler yapamadığınızdan dolayı gıda terörü Türkiye'de ortalıkta kol geziyor? Hizmetler aksamadığı için mi bu devirde, veteriner hekim bir Bakanın olduğu Bakanlıkta hâlâ şaptan pazar yerleri kapatılabiliyor, karantina altına alınabiliyor ve Sayın Bakanım, size yanlış bilgi veriyorlarsa lütfen ikaz edin. Türkiye'de tüberkülozdan ve bruselladan insanlarımız inim inim inliyor. Orada Ramazan Bey başını sallıyor. Bunu bilenler biliyor ama insanlarımıza tüberkülozlu et yediriyorsunuz, tüberkülozlu süt içiriyorsunuz ve brusellalı et yediriyorsunuz. Bunların neticesini önümüzdeki günlerde hep beraber çekeceğiz Sayın Bakanım. Lütfen, bu konulara dikkatlerinizi çekmek istiyorum.


AFYON’DA ANADOLU MANDASI ISLAHI PROJESİ DESTEKLENMELİ
"Hep mi kötü?" diyoruz ama iyi yapılan şeyler de var. Seçim bölgem olan Afyonkarahisar'da, Afyon'un olmazsa olmazı dediğimiz kaymağının ve sucuğunun ham maddesi konumunda olan mandacılık konusunda güzel adımlar atıldı. Anadolu mandasının ıslahı konusunda geç kalınmış olan bir adım atıldı, kendilerine buradan teşekkür ediyorum ancak hâlâ oyalanıyor, hâlâ destekler yeteri kadar değil. Tarım il müdürlüğünün yapmış olduğu toplu hayvancılık, toplu besicilik, toplu mandacılık konusunda bir çalışma var ama yer bulunamıyor. Ben buradan size bir yer teklif ediyorum. Eskiden Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak faaliyet gösteren, halk arasında mandacılık araştırma enstitüsü olarak bilinen ve siz iktidara geldiğinizde ilk kapattığınız enstitülerden biri olan mandacılık araştırma enstitüsü bu iş için biçilmiş kaftandır. Buradan ifade ediyorum, yer aramaya gerek yok Sayın Bakanım. Şu anda üniversiteye tahsis edilmiş vaziyette ama 17 mandayla orada âdeta kürek emziriyorlar ama Afyon'daki arkadaşlarımız bir laktasyon döneminde 3 tona yakın manda tipini yakalamışlar Sayın Bakanım. Bu az bir rakam değil. Bunun üzerinde durulması gerçekten çok önemli. Belki farkında değildir. Bakanlık yetkilileri ama Afyon'daki Manda Yetiştiricileri Birliğinin bu çalışmaları gerçekten övgüye, gerçekten takdire şayan. Bunlara destek verilmesini sizlerden özellikle istirham ediyorum. Zaman darlığı nedeniyle, girilmesi gereken pek çok konuya giremedik ama atama bekleyen arkadaşlarımızın sorunlarına lütfen kulak verin.” dedi.

 ..  
Son Eklenen Haberler