TARİHE EV SAHİPLİĞİ YAPAN AFYON

7 Temmuz 2012, Cumartesi 09:47

     

TARİHE EV SAHİPLİĞİ YAPAN AFYON

Afyon beş bin senelik bir yerleşim merkezidir. Tarihi eserler bakımından çok zengindir. Hitit ve Frigyalılara ait tarihi kalıntılar Selçuklu ve Osmanlı devrine ait zengin eserler vardır. Afyon beş bin senelik bir yerleşim merkezidir. Tarihi eserler bakımından çok zengindir. Hitit ve Frigyalılara ait tarihi kalıntılar Selçuklu ve Osmanlı devrine ait zengin eserler vardır. Afyon Valiliği’nin sitesinde yer alan bilgilere göre “Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu bölümünde yer alan Afyon ili coğrafi konum itibariyle Marmara ve İç Anadolu bölgelerini Ege ve Akdeniz bölgelerine bağlayan bir geçit bir eşik durumunda olması nedeniyle tarih boyunca doğu ile batı kuzey ile güney arasında bir köprü bir intikal bölgesi olmuştur.” “Geçiş ve kavşak bölgesi olması nedeniyle Hititler Arzava seferine giderken Afyon’dan geçmişler; Frigler sonunda gelip Afyon’a yerleşmişlerdir. Persler Apameia’yı Dinar merkez edinmiş. Roma ticaret yolları Afyon’da düğümlenmiştir. Bizanslılar Amorium’u Emirdağ askeri üs yapmış Araplar ve Türkler Anadolu’nun kilidinin Afyon’un alınmasıyla açılacağını düşünerek Afyon’a saldırmış Haçlı Seferleri buradan geçirilmek istenmiştir.” Binlerce yıldır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış çeşitli medeniyetleri bünyesinde eritmiş Afyon bölgesinde sayısız eski yerleşim yeri bulunuyor. Hemen tamamında para basılan ve kültürel ağırlıklarıyla öne çıkan bu yerler şimdi “ören yeri” olarak tanımlanıyor. Bir açık hava müzesi niteliğindeki Afyon’da eski kentler şunlar: ROMA VE BİZANS DÖNEMİ’NE AİT KAYA YERLEŞİM VE MEZAR ODALARI İhsaniye Ayazini Kasabası Metropolis: Afyon-Eskişehir karayolunun 27.km.den sağa doğru 4.7 km. gidilerek ulaşılan Ayazini kasabasının Frigler Dönemi’nden beri yerleşim yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Roma ve Bizans Dönemleri’ne ait aile ve tek kişilik kaya mezar odaları Bizans Dönemi’ne ait kiliseler ve kaya yerleşimleri arazinin elverişli olması nedeniyle oyularak yapılmış eserleridir. Aslanlı mezar odaları sütunlu mezar odaları ile kayaya oyulmuş kilise ve şapeller bulunmaktadır. İhsaniye Döğer Yerleşim Yeri: İhsaniye ilçesine 12 km. uzaklıktaki Döğer kasabası Frigler Döneminden beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Aslankaya Kapıkaya I ve II Tanrıça Kybele adına yapılmış açık hava tapınağı özelliğinde M.Ö.7.yüzyılda yapılmış kaya anıtları ile Asar ve Eski Döğer’de Frig yerleşim yerleri vardır. Roma ve Bizans Dönemi’ne ait kaya yerleşim ve mezar odaları ile kiliseler çevrede oldukça çok görülmektedir. ŞEHİR M.Ö. 6. YÜZYILDAN İTİBAREN ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLMUŞTUR Synnada: Şuhut ilçe merkezinde bulunan kent Roma ve Bizans dönemlerinde Frigya’nın başkenti olmuş büyük bir kenttir. Roma döneminde yarı özerk bir konuma ulaşmış olan kentte imparator adına ve Hieropolis’le ortaklaşa gümüş Cistophorus ve bronz sikkeler bastırılmıştır. Apameia Kibotos Antik Kenti: Bugünkü Dinar ilçesinde bulunan kentin daha önceki adı Kelainai’dir. Roma döneminde Apameia Kibotos adını almıştır. Şehir M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren önemli bir merkez olmuştur. Efes’ten sonra ikinci büyük kent olduğu bilinmektedir. Anıtsal yapıtlardan olan stadyum ve tiyatro kısmen özelliğini koruyarak kalmıştır. Efes’le birlikte bastırdığı bronz sikkeler de vardır. Yarı özerk olarak imparator adına sikkeler bastırmıştır. Dokimaia Antik Kenti İscehisar: İscehisar ilçe merkezinde Makedonyalılar tarafından kurulmuş bir kenttir. Roma döneminde yarı özerk konumuyla imparator adına bronz kent sikkeleri bastırılmıştır. Yedi Kapı Kaya Yerleşim Yeri: Bolvadin-Emirdağ karayolu üzerinde Bolvadin Kemerkaya kasabasının 3 km. kuzeyinde karayolunun 1 km. doğusunda yer almaktadır. Çalışmalar sırasında askeri garnizon veya idari binalar olabileceği tahmin edilen kayaya oyma kompleks yapı grubu ile halkın sığınak olarak kullandıkları yeraltı kentinin bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen yerleşimdeki çalışmalar devam etmektedir. PENTAPOLİS KENTLERİ Bruzus: Sandıklı ilçesi Karasandıklı köyünde bulunan kent Pentapolis olarak adlandırılan beş kentten birisidir ve kentlerin kuzeyinde yer almaktadır. Eucarpeia: Sandıklı ilçesi Emirhisar köyünde bulunan Pentapolis kentlerinden biridir. Hierapolis: Sandıklı ilçesi Koçhisar köyünde bulunan Pentapolis kentlerinden biridir. Aynı zamanda Phrygia Salutaris Şifalı Frigya’nın merkezidir. "Kutsal Kent" olarak adlandırılmıştır. Otrus: Hocalar ilçesi Yanıkören köyünde kurulmuş Pentapolis kentlerinden biridir. Stectorıum: Sandıklı ilçesi Menteş kasabasında kurulan Pentapolis kentlerinden biridir. Ococleia: Şuhut ilçesi Karacaören köyünde bir kenttir. Roma Dönemi’nde yarı özerk konumuyla imparator adına ve Bruzus kentiyle ortaklaşa bronz kent sikkeleri bastırmıştır. Lysias: Şuhut ilçesi Arızlı köyünde bir kenttir. Metropolis: Dinar ilçesi Tatarlı kasabasında kurulmuş bir kenttir; Campus Metropolitanus veya Frig Metropolisi adıyla bilinir. Cidyessus: Sincanlı ilçesi Küçükhöyük kasabasında Höyük mevkiindedir. Prymnessus: Merkez ilçe Sülün köyünde Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerdendir. Afyon Arkeoloji Müzesinde bulunan devasa boyutlu Herkül heykelinin bulunduğu antik kenttir. Sanaus: Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde kurulmuş bulunan bir kenttir.


.  
Son Eklenen Haberler